Thursday, April 05, 2018

JEE ADVANCED 2017 RANKS VS MARKS DATA


JEE ADVANCED RANKS VS MARKS FOR 2017 (OUT OF 366)


339- AIR 1 (92.6%)
335- AIR 2 (91.5%)
318- AIR 10 (86.9%)
305 - AIR 100 (83.3%)
283 - AIR 500 (77.3%)
267 - AIR 1000 (72.9%)
247 - AIR 2000 (67.5%)
211 - AIR 5000 (57.6%)
179- AIR 10000 (48.9%)BITSAT: Cutoffs and Statistics for BITSAT 2017

Cut-off BITSAT scores(2017)

Degree programme at Pilani Campus
Cut-off BITSAT-2017 score
B.E. Chemical
306
B.E. Civil
294
B.E. Electrical & Electronics
355
B.E. Mechanical
334
B.E. Manufacturing
288
B.Pharm.
221
B.E. Computer Science
382
B.E. Electronics & Instrumentation
332
M.Sc. Biological Sciences
237
M.Sc. Chemistry
265
M.Sc. Economics
323
M.Sc. Mathematics
312
M.Sc. Physics
304
Degree programme at Goa Campus
Cut-off BITSAT-2017 score
B.E. Chemical
276
B.E. Electrical and Electronics
320
B.E. Mechanical
304
B.E. Computer Science
350
B.E. Electronics & Instrumentation
301
B.E. Electronics & Communication
322
M.Sc. Biological Sciences
202
M.Sc. Chemistry
235
M.Sc. Economics
290
M.Sc. Mathematics
273
M.Sc. Physics
270
Degree programme at Hyderabad Campus
Cut-off BITSAT-2017 score
B.E. Chemical
272
B.E. Civil
273
B.E. Electrical and Electronics
310
B.E. Mechanical
297
B.E. Computer Science
339
B.E. Electronics & Communication
320
B.E. Electronics & Instrumentation
298
B.E. Manufacturing
269
B.Pharm.
200
M.Sc. Biological Sciences
202
M.Sc. Chemistry
222
M.Sc. Economics
279
M.Sc. Mathematics
258
M.Sc. Physics
251